MØN UNESCO BIOSFÆRE

Galleri Ewald ligger midt i den fantastiske Mønske natur, Galleriet ligger i den gamle smedje i en pragtfuld natur lige ned til Stege Nor. Stilheden, roen og dyrelivet er en oplevelse Nede i rørerne er et fantastisk fugleliv, og ofte kredser et havørnepar over ejendommen.

Det er afgørende for os at medvirke til at bevare denne unikke natur for dyre- og fugleliv og for gæster, der værdsætter oplevelsen.

Det var derfor naturlig for Galleriet at tilmelde sig som partner i MØN UNESCO BIOSFÆRE PARTNER PROGRAMMET.

Konkret har det betydet at parken omkring Galleriet, er en vekslen imellem helt urørte områder med vild bevoksning, og trimmet plæne.Skrænten ned mod Nores er præget af henliggende væltede træer der fungerer som insekthoteller.

Vore gæster opfordres til at færdes med respekt for omsorgen for naturen og ikke unødigt forstyrre fuglelivet.

Inde i "sommergalleriet" har vi en stor fuglekikkert stående, igennem hvilken man kan betragte fugllivet på Noret og i luften.

253 Terry Francois Street, San Francisco, CA 74059  |  1-800-000-0000

Copyright @ All Rights Reserved